Natječaji

Natječaj za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih potpora

Natječaj za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih potpora pčelarskoj proizvodnji i uzgoju crne slavonske svinje na području Općine Vuka

Zahtjev za dodjelu potpora pčelarskoj proizvodnji i uzgoju crne slavonske svinje na području Općine Vuka

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Program potpore poljoprivredi Općine Vuka

Općina Vuka zakup

Obavijest o dodjeli zakupa Općina Vuka

Testiranje kandidata drugog kruga natječaja za radno mjesto

U utorak, 25. 2. 2014. održat će se testiranje za kandidate koji su u drugom krugu natječaja za radno mjesto.

Na testiranju će biti sljedeći zakoni:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13
– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, NN 86/08, 61/11
– Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13
– Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, NN 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12
– Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 28/2010
– Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 74/2010
– Uredba o uredskom poslovanju NN 7/09

 

Oglas za radno mjesta pročelnika/pročelnice

Raspisan je oglas za radno mjesto pročelnika/pročelnice Općine Vuka.

Oglas za pročelnika općine Vuka

Natječaj za dodjelu stipendije – rezultati

Rezultati natječaja za dodjelu stipendije – Prosinac 2013.

Natječaj za stipendiju

Natječaj za stipendiju općine Vuka – Prosinac 2013.

Odluka o stipendiranju

Pravilnik o dodjeli stipendija

Rezultati natječaja za dodjelu stipendije

Odluka načelnika o stipendijama – Općina Vuka

Objavljen je natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima općine Vuka, kao i odluka o stipendiranju. Oba dokumenta mogu se skinuti ovdje.

Napomena: Rok predaje svih potrebnih dokumenata za natječaj je 31. listopad tekuće godine, a ne 20. listopad kao što je dosad u dokumentu pisalo. Revidirana kopija dokumenta sada je na stranici i može se skinuti.

Natječaj – Natječaj za stipendiju – Općina Vuka 2013

Odluka o stipendiranju – Odluka o stipendiranju – Općina Vuka 2013