Vijesti

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Na području Općine Vuka se nalazi jedno groblje u naselju Vuka, te ga koristi stanovništvo čitave Općine. U sklopu groblja nalazi se mrtvačnica površine 128 m2, a zauzetost groblja je 50 %.
Sva tri naselja iz sastava Općine Vuka uključena su u sustav organiziranog prikupljanja i uklanjanja komunalnog otpada od strane ovlaštene tvrtke. Komunalni otpad se odlaže u kante i odvozi izvan područja Općine.

GOSPODARSTVO

Na području Općine Vuka u gospodarstvu djeluje nekoliko gospodarskih subjekata (tvrtke i obrtnici). Najznačajniji su:
– Žito d.o.o. | Farma koka nesilica
– B.I.J.A.F. d.o.o. | Mlinsko – pekarska djelatnost i proizvodnja mlijeka i mesa Vuka

Skip to content