You are here:

admin

POZIV NA PRIJAVU ŠTETE – PRIRODNA NEPOGODA SUŠA

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu na području Općine…

Nabava usluge opskrbe električnom energijom za potrebe Općine Vuka, evidencijski broj nabave: 4/22

Poziv na testiranje putem intervjua – Program Zaželi faza III, “Zaželi bolji život u Općini Vuka – Faza III”, UP.02.1.1.16.0082

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU “ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III” “ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI VUKA-FAZA III”

KLASA: 112-03/22-01/1 URBROJ: 2158-42-03-22-1 Vuka, 11. kolovoza 2022. godine             Na temelju Odluke o financiranju…

POZIV NA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUCE POROTNIKE

Projekt Zaželi bolji život u Općini Vuka- faza II- rezultati projekta

Nakon 18 mjeseci uspješno je završena druga faza projekta Zaželi – program zapošljavanja žena u…

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Vuka za razdoblje 2021.-2025. – Izvještajno razdoblje do 30. lipnja 2022. godine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vuka

Na temelju članka 11. Zakona o pravu  na pristup informacijama  („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15)…

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vuka za 2022. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Vuka za 2022. godinu

Obvezno dežurstvo za žetvenu sezonu 2022. godine – RASPORED DEŽURSTVA

KLASA: 245-01/22-01/3 URBROJ: 2158-42-01-22-1 Vuka, 21. lipnja 2022. godine Temeljem čl. 4. stavak 2. Zakona…