You are here:

Kontakt

031/389-311

Radno vrijeme
Pon-Pet: 7:00 – 15:00

ured.nacelnik@opcina-vuka.hr

Odgovaramo u najkraćem mogućem roku, u definiranom radnom vremenu

Osječka 83, 31403 Vuka

Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka

Kontakt forma

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Marijana Sertić, dipl.iur.

Tel: 031/389-311; 099/309-62-02
Fax: 031/389-654
E-mail: procelnik@opcina-vuka.hr
Adresa: Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka, Osječka 83, 31403 Vuka

Općinski načelnik: Damir Maričić, dipl.oec.

Tel: 031/389-311
Fax: 031/389-654
E-mail: ured.nacelnik@opcina-vuka.hr