You are here:

Energetska obnova zgrade Općine Vuka – KK.04.2.1.04.0099

Energetska obnova zgrade Općine Vuka – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava referentni broj KK.04.2.1.04.0099

KORISNIK BESPOVRATNIH SREDSTAVA: Općina Vuka

POSREDNIČKA TIJELA:

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja – Posredničko tijelo razine 1

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Posredničko tijelo razine 2

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 994.861,13 kuna

SREDSTVA EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA: 614.952,57 kuna

SREDSTVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI: 298.126,85 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 13. kolovoza 2018. – 13. kolovoza 2020. (24 mjeseca)

MJESTO PROVEDBE: Osječka 83, Vuka

CILJEVI PROJEKTA: Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Aktivnosti na projektu: izraga glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratom, povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite poda prema negrijanom prostoru, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg, stručni nadzor građenja, energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, upravljanje projektnom i administracijom, promidžba i vidljivost projekta.

REZULTATI PROJEKTA – enegetski obnovljena zgrada Općine Vuka – smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama za 53,56%

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Općine Vuka, započeli su 30. ožujka 2020. godine, uvođenjem u posao izvođača, nakon provedenog postupka javne nabave.

Radovi na energetskoj obnovi završili su 30. lipnja 2020. godine. Uvedeno je centralno grijanje u prizemlju zgrade i proširen postojeći sustav grijanja na katu zgrade, te poboljšan sustav grijanja cijele zgrade, kroz postavljanje solarnih panela na krovu zgrade.

Izvedena je toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu, postavljena toplinska ovojnica oko cijele zgrade, izmijenjen dio dotrajale unutarnje i vanjske stolarije, te spušteni stropovi u cijeloj zgradi.