Javnost rada

IMG-20230214-WA0008

Rad Općinskog vijeća je javan. Općinsko vijeće izvješćuje javnost o svojem radu preko web stranice općine Vuka na kojoj se objavljuje dnevni red sjednice i materijal o kojima raspravlja Općinsko vijeće, te zapisnici sjednica Općinskog vijeća.

Mještani imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća

Mještani su dužni pisano najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Mještani su dužni navesti svoje ime i prezime te datum i mjesto rođenja.
Predsjednik Općinskog vijeća može ograničiti broj osoba koje prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Zahtjev za prisustvovanje sjednicama možete podnijeti:
– elektroničkom poštom na adresu: opcinavu@inet.hr
– poštom na adresu: Općina Vuka, Osječka 83, 31403 Vuka