You are here:

Natječaji

Odluka o pokretanju postupka bagatelne nabave – izgradnja i uređenje pješačkih površina mjesnog groblja Vuka

1-Odluka-o-pokretanju postupka 2.-poziv-na-dostavu-ponuda 3-dokumentacija-za-nadmetanje 4-troškovnik – tender 5-Izjava-o-nekažnjavanju

Odluka o pokretanju bagatelne nabave – izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pješačkih staza u naseljima Općine Vuka

1-Odluka-o-pokretanju postupka 2.-poziv-na-dostavu-ponuda 3-dokumentacija-za-nadmetanje 4-troškovnik 5-Ponudbeni-list 6-Izjava-o-nekažnjavanju izmjena i dopuna – poziv Ponudbeni-list – izmijenjeni …

Odluka o pokretanju postupka bagatelne nabave – izrade projektne dokumentacije za most preko rijeke Vuke i pristupnu cestu na k.č.br. 962 i 1036 k.o.Vuka

1 Odluka o pokretanju -PROJEKTNA DOKUM. cesta oko farme 2. poziv na dostavu ponuda 3…

Odluka o pokretanju postupka bagatelne nabave – izrada projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete

1 Odluka o pokretanju postupka bagatelne nabave 2. poziv na dostavu ponuda 3 dokumentacija za…

Natječaj za bagatelna nabava komunalne opreme – kanti za sakupljanje otpada

Odluka o pokretanju postupka 2. poziv na dostavu ponuda 3. dokumentacija za nadmetanje 4. tender…

Općina Vuka – Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Vuka

Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Vuka

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća

VODIČ Kako do sredstava za energetsku obnovu kuća dopis FZOEU energetska obnova kuća

Općina Vuka zakup

Obavijest o dodjeli zakupa Općina Vuka

Odluka o javnom natječaju

Odluka o poništenju javnog natječaja Javni natječaj – pročelnik

Obavijest i upute

Obavijest i upute kandidatima Poziv na provjeru znanja Rješenje o imenovanju povjerenstva