Obvezno dežurstvo za žetvenu sezonu 2022. godine – RASPORED DEŽURSTVA

IMG-20230214-WA0008

KLASA: 245-01/22-01/3

URBROJ: 2158-42-01-22-1

Vuka, 21. lipnja 2022. godine

Temeljem čl. 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (²Narodne novine² broj 92/10), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022. godine, te članka 7. Plana motrenja, čuvanja i ophodnje u građevinama i na površinama za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2022. godinu Općine Vuka određuje se obvezno

D E Ž U R S T V O

za žetvenu sezonu 2022. godinu s traktorom i plugom za zaoravanje, ispred DVD Vuka, za slučaj eventualne pojave požara prema slijedećem rasporedu:

Dežurstvo će sa traktorom i plugom obavljati:

1. Pindel Rudolf – 23. lipnja 2022. godine

2. Sak Tomislav –  24. lipnja 2022. godine

3. Bagarić Josip –  25. lipnja 2022. godine

4. Bagarić Ivica –  26. lipnja 2022. godine

5. Kopljar Krešimir – 27. lipnja 2022. godine

6. Gregić Marijan –  28. lipnja 2022. godine

7. Bokun Dominik –  29. lipnja 2022. godine

8. Bokun Blaženka –  30. lipnja 2022. godine

9. Bagarić Mihael –  01. srpnja 2022. godine

10. Pikec Goran – 02. srpnja 2022. godine

11. Gazić Josip –  03. srpnja 2022. godine

12. Kopljar Stjepan – 04. srpnja 2022. godine

13. Bokun Domagoj – 05. srpnja 2022. godine

14. Gazić Perica – 06. srpnja 2022. godine

15. Bagarić Franjo*Ivica – 07. srpnja 2022. godine

16. Bokun Zlatko – 08. srpnja 2022. godine

17. Pindel Rudolf – 09. srpnja 2022. godine

18. Sak Tomislav –  10. srpnja 2022. godine

19. Bagarić Josip –  11. srpnja 2022. godine

20. Bagarić Ivica –  12. srpnja 2022. godine

21. Kopljar Krešimir – 13. srpnja 2022. godine

22. Gregić Marijan –  14. srpnja 2022. godine

23. Bokun Dominik –  15. srpnja 2022. godine

24. Bokun Blaženka –  16. srpnja 2022. godine

25. Bagarić Mihael –  17. srpnja 2022. godine

26. Pikec Goran – 18. srpnja 2022. godine

27. Gazić Josip –  19. srpnja 2022. godine

28. Kopljar Stjepan – 20. srpnja 2022. godine

29. Bokun Domagoj – 21. srpnja 2022. godine

30. Gazić Perica – 22. srpnja 2022. godine

31. Bagarić Franjo*Ivica – 23. srpnja 2022. godine

32. Bokun Zlatko – 24. srpnja 2022. godine

U slučaju potrebe za daljnjim dežurstvima, od 25. srpnja 2022. godine pa nadalje, dežura se po popisu (ispočetka).

Dežurstvo se vrši u vremenu od  9-21 sati.

Pri dolasku na dežurstvo i odlasku s dežurstva, obavezno se javiti dežurnom u DVD-Vuka, odnosno na brojeve telefona: Siniša Zubić: 092/1764073, Davor Ljušanin: 099/7082262

Dežurstva za vrijeme žetve će se vršiti do opoziva zapovjedi Vatrogasne zajednice, o čemu ćete biti obaviješteni putem web stranice: www.opcina-vuka.hr i oglasne ploče Općine Vuka, Osječka 83.

Pročelnica

Marijana Sertić, dipl.iur.