You are here:

Odluke o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Općinskom vijeću Općine Vuka

Odluka o raspoređivanju sredstva za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vuka za 2023. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vuka za 2022. godinu

Izmjene Odluke o financiranju političkih stranaka za 2021. godinu

Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vuka za 2021. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vuka za 2020. godinu – 28.05.2020.

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vuka za 2020. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vuka za 2019. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vuka za 2018. godinu

Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vuka za 2017. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vuka za 2017. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vuka za 2016. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova za 2015. godinu