POZIV RODITELJIMA DJECE S PODRUČJA OPĆINE VUKA- DARIVANJE POVODOM BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA

IMG-20230214-WA0008

Općina Vuka će, kao i prethodnih godina, povodom Božićnih i novogodišnjih blagdana, darivati:

  • svu djecu s prebivalištem na području Općine Vuka, do navršenih 14 godina starosti,
  • osobe s invaliditetom i poteškoćama u razvoju s prebivalištem na području Općine Vuka, do navršenih 30 godina starosti.

Pozivamo sve roditelje da do 9. prosinca 2022. godine, u Općinu Vuka dostave:

  1. kopiju osobne iskaznice roditelja
  2. rodne listove djece, odnosno rješenje o utvrđenoj invalidnosti – samo za djecu koja do sada nisu dobivala dar,

kako bi utvrdili točan broj djece koja ostvaruju pravo na dar.

Dokumente možete dostaviti putem e-maila: procelnik@opcina-vuka.hr, poštom, ili osobno u prostorije Općine Vuka.

Molim da se pridržavate roka prijave, jer nakon isteka istog, nećemo zaprimati prijave.