Prijedlog plana proračuna općine Vuka za 2020. godinu, s projekcijama 2021. i 2022. godine