You are here:

Projekt Zaželi bolji život u Općini Vuka – faza III – PO PROGRAMU ZAPOŠLJAVANJA ŽENA “ZAŽELI-FAZA III” – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj UP.02.1.1.16.0082

INFORMACIJE O PROJEKTU:

Naziv projekta: „Zaželi bolji život u Općini Vuka – faza III, Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0082

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Nositelj projekta: Općina Vuka

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek
               Centar za socijalnu skrb Osijek

Posrednička tijela:
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – Upravljačko tijelo
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije – Posredničko tijelo razine 2

Ukupna vrijednost projekta:
988.800,00 kuna (Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 15 %  i iz Europskog socijalnog fonda 85 %)

Razdoblje provedbe projekta: 28. srpnja 2022. – 28. ožujka 2023.  (8 mjeseci)

Mjesto provedbe:
Općina Vuka, naselja Hrastovac, Lipovac Hrastinski i Vuka

Cilj projekta:
Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici – zapošljavanje 20 žena pripadnica ciljanih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima kroz:

  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,
  • pomoć pri oblačenju i svlačenju te briga o higijeni korisnika,
  • i drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Svaka žena skrbit će minimalno o šest starijih osoba i/ili nemoćnih osoba.

Ciljna skupina:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

Očekivani rezultati projekta:

Zapošljavanje 20 nezaposlenih žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici. Omogućen pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.
Socijalno uključivanje minimalno 120 osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju.

Kontakt osoba:

Marijana Sertić, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, tel. 031/389-311
e-mail: procelnik@opcina-vuka.hr

Za više informacija:

https://strukturnifondovi.hr/

www.esf.hr