Proračun Općine Vuka za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

IMG-20230214-WA0008

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vuka za 2023. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vuka za 2023. godinu