You are here:

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi čl. 113. Zakona o gospodarenju otpadom obveza Općine Vuka je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općine: Osječka 83, 31403 Vuka,  ili na e-mail: procelnik@opcina-vuka.hr

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje

Putem zaprimljenih prijava Općina Vuka će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Jedinstveni upravni odjel