You are here:

Udjeli Općine Vuka u trgovačkim društvima

GPP d.o.o. Osijek- udio u vlasništvu 0,02 %

VODOVOD d.o.o. Osijek- udio u vlasništvu 0,78 %

TRŽNICA d.o.o. Osijek- udio u vlasništvu 0,74 %

ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.- udio u vlasništvu 0,78 %

UKOP d.o.o.- udio u vlasništvu 0,62 %

UNIKOM d.o.o.- udio u vlasništvu 0,62 %