JAVNI NATJEČAJ Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” “ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI VUKA-FAZA II”

IMG-20230214-WA0008

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi bolji život u Općini Vuka – faza II“ Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-174, od 02. prosinca 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0295, od 07. siječnja 2021. godine, te članka 42. Statuta Općine Vuka („Službeni glasnik Općine Vuka“, broj 01/14, 01/18 i 01/20), Općinski načelnik Općine Vuka, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”

“ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI VUKA-FAZA II”

            za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Vuka za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “Zaželi bolji život u Općini Vuka-faza II” – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom.

 1. Broj traženih osoba: 12
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 12 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje Općine Vuka
 5. Opis poslova:
 6. pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 7. pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 8. pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 9. pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 10. pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 11. pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,
 12. i drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

6.    Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. , liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice,
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

       7.    Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja),
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku dokaza o završenoj školi,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva),
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o iskazu interesa za osposobljavanje (može se preuzeti na stranicama Općine Vuka  ili osobno u Općini Vuka, Osječka 83, Vuka), ukoliko je kandidatkinja zainteresirana za osposobljavanje.

NAPOMENA: Odabrane kandidatkinje imaju mogućnost pohađati i završiti program osposobljavanja.

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu)

Osobe koje se prijavljuju na javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

 Općina Vuka, Osječka 83, 31403 Vuka, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana, od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: ” Za natječaj – ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI VUKA-FAZA II”

Javni natječaj biti će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Vuka – www.opcina-vuka.hr.    

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.               

Općinski načelnik

Damir Maričić, dipl.oec.