You are here:

Općinska uprava

Sjedište: Osječka 83, Vuka

Općinski načelnik: Damir Maričić, dipl.oec.
TEL: 031/389-311
FAX: 031/389-654
E-MAIL: ured.nacelnik@opcina-vuka.hr

MB: 2784190
OIB: 70217703378
IBAN: HR1423400091851700004
kod Privredne banke Zagreb d.d.

Općinsko vijeće broji 9 vijećnika:

  • Stjepan Ribić – predsjednik
  • Marijana Mihaljević – potpredsjednica
  • Dominik Bokun
  • Danijel Đakalović
  • Monika Cota
  • Davor Biljuš
  • Tomislav Saćer
  • Karla Jagodin
  • Ana Maričić

Općinska uprava – Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Marijana Sertić, dipl.iur.
TEL: 031/389-311
FAX: 031/389-654
E-MAIL: procelnik@opcina-vuka.hr