You are here:

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE VUKA

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98,…

 NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VUKA – OBJAVLJENO U NN BROJ 61/2023, od 07. lipnja 2023. godine

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8357786.html Temeljem članka 35. i  stavka 2. članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)…

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VUKA, KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU POLJOPRIVREDNO

Referent za opće i administrativne poslove – zamjena

Javni natječaj – Javni rad

Tekst natječaja možete preuzeti na sljedećem linku: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=132474946

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VUKA

Javni poziv za financiranje kapitalnih projekata neprofitnih organizacija iz proračuna Općine Vuka za 2023. godinu

KLASA: 402-02/23-03/1 URBROJ: 2158-42-01-23-1 U Vuki, 24. veljače 2023. godine Javni poziv Općine Vuka za…

Javni poziv za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna Općine Vuka – financiranje redovne djelatnosti udruga

Javni poziv Općine Vuka za financijsku podršku udrugama za 2023. godinu (aktivnost podrška udrugama za…

JAVNI NATJEČAJ – prijam u službu u Vlastiti pogon – komunalni radnik na održavanju

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8351698.html

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU “ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III” “ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI VUKA-FAZA III”

KLASA: 112-03/22-01/1 URBROJ: 2158-42-03-22-57             Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi bolji život…