Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Vuka za 2014. godinu

I-VI-2014.-IZVRŠENJE