You are here:

Program ruralnog razvoja, Mjera 7, tip operacije 7.2.2: “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste i izgradnja nogostupa u Ulici N.Š. Zrinskog u Vuki”

“Rekonstrukcija nerazvrstane ceste i izgradnja nogostupa u Ulici N.Š. Zrinskog u Vuki”

 

Naziv projekta: “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste i izgradnja nogostupa u Ulici N.Š. Zrinskog u Vuki”

Korisnik projekta: Općina Vuka

Ukupni iznos projekta: 2.565.213,88 HRK (100 % sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja, 85%  EU,  15%  RH)

Kratak opis projekta: 

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj koji želimo postići ovim projektom je poboljšanje prometne infrastrukture u ruralnom prostoru.

Specifični cilj projekta je rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici N.Š. Zrinskog u dužini od 949,93 metra. Navedenim specifičnim ciljem direktno doprinosimo ostvarenju predmetoga poziva. Provedbom projekta utjecat će se na smanjenje opterećenosti ostalih lokalnih cesta, poboljšat će se sigurnost lokalnog stanovništva, olakšat će se komunikacija prema športsko-rekreacijskoj zoni Vuka prema kojoj predmetna cesta i vodi, poboljšat će se povezanost i pristupačnost prema državnoj cesti Osijek-Đakovo.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

S obzirom na loše stanje i veliki promet na navedenoj nerazvrstanoj cesti nužna je rekonstrukcija postojećeg stanja. Postojeća asfaltna cesta je širine 4,00-4,50 m. Obostrano su otvoreni cestovni kanali isprekidani. Pješačke staze su djelomično izgrađene, beton, širine 1,00-1,50 m. Očekivani rezultati projekta su: 1. Rekonstruirana nerazvrstana cesta u Vuki u dužini od 949,93 m zajedno s pješačkim stazama. 2. Kvalitetno je povezana sportskorekreacijska zona u Vuki te je tako olakšan pristup sportskom sadržaju 3. Povećana kvaliteta životnog standarda za 948 stanovnika Vuke. Rekonstrukcijom predmetne ceste osigurati će se lakši pristup državnoj cesti Osijek-Đakovo od strane lokalnog stanovništva te kvalitetan pristup sportskorekreacijskoj zoni Vuka do koje predmetna cesta međuostalim i vodi.