ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI VUKA – faza II – PO PROGRAMU ZAPOŠLJAVANJA ŽENA “ZAŽELI-FAZA II” – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj UP.02.1.1.13.0295

ZAZELI-LOGOTIPI-FINAL-2017-01-1024x751

KORISNIK: Općina Vuka

PARTNERI: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek

Centar za socijalnu skrb Osijek

POSREDNIČKA TIJELA:

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA – Upravljačko tijelo

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, URED FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKTA EUROPSKE UNIJE – Posredničko tijelo razine 2

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

1.114.330,00 kuna (EU potpora-Europski socijalni fond: 100%)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 07. siječnja 2021. – 07. srpnja 2022. (18 mjeseci)

MJESTO PROVEDBE:

Općina Vuka, naselja Hrastovac, Lipovac Hrastinski i Vuka

CILJEVI PROJEKTA:

Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici – zapošljavanje 12 žena pripadnica ciljanih skupina u periodu do 12 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima kroz:

– pomoć u dostavi namirnica, u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika;

– pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni;

– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…);

– pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka žena skrbit će minimalno o šest starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Ženama iz ciljane skupine omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje u cilju povećanja njihove zapošljivosti.

CILJNA SKUPINA:

Ciljana skupina su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice , povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem. 9 žena educiralo se za poslove računalnog operatera, kako bi im se omogućilo lakše zapošljavanje nakon završetka projekta.

REZULTATI PROJEKTA

  • Zapošljavanje 12 nezaposlenih žena s naglaskom na ciljane skupine
  • Socijalno uključivanje minimalno 80 osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju
  • Stjecanje novih znanja i kompetencija za 9 žena

Za više informacija:

https://strukturnifondovi.hr/

www.esf.hr