I. Izmjene i dopuna Plana proračuna Općine Vuka za 2019. godinu